Calendar

Sep
27
Sun
Kol Nidre/Yom Kippur Eve on ZOOM!
Sep 27 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Sep
28
Mon
Yom Kippur Day on ZOOM!
Sep 28 @ 10:00 am – 12:00 pm
Yom Kippur Day – Yizkor and Neila on ZOOM!
Sep 28 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Oct
3
Sat
Sukkot on ZOOM!
Oct 3 @ 10:00 am – 12:00 pm
Oct
10
Sat
Simhat Torah on ZOOM!
Oct 10 @ 10:00 am – 12:00 pm
Oct
24
Sat
Bar Mitzvah of Justin Howard with Rabbi Laura
Oct 24 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Jan
9
Sat
Zoom Shabbat Celebration on 1/9/21
Jan 9 @ 10:00 am – 12:00 pm
Feb
13
Sat
Zoom Shabbat for 2.13.21
Feb 13 @ 10:00 am – 12:00 pm
Feb
27
Sat
PURIM! On Zoom!
Feb 27 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Apr
17
Sat
Bat Mitzvah of Harper Greenfield with Rabbi Laura
Apr 17 @ 4:00 pm – 6:00 pm